סרטונים

 
 
אופק גיזום וכריתה - עבודות כריתת עצים בגובה רב ופינוי גזם במשאיות
 
 
 
 
 
סרט תדמית - חברת "אופק גיזום וכריתה"
 
 
עבודה מהשטח אצל לקוח - חברת "אופק גיזום וכריתה"