GR-15

מתקן הרמה אנכי בעל יכולת תמרון במקומות צרים.
סיפון נשלף לעבודה מעל עצמים.
עבודה על קרקע יציבה ומאוזנת.
במקום בגור בלבד

מפרטי טכני:

גובה עבודה
6.47 מטר
גובה ריצפה
4.47 מטר
רוחב במה
0.75 מטר
אורך במה
1.35 מטר
מידות סל
0.9X0.75 מטר
הארכת תא עבודה
0.5 מטר
כושר הרמה
227 ק"ג
כושר הרמה על סיפון נשלף
113 ק"ג
כמות אנשים מותרת
1
אפשרות נסיעה בשיפוע
30%
משקל עצמי
1,000 ק"ג

במות נוספות

GR-20

במת הרמה אנכית.
יכולת תמרון במקומות צרים.
משקל נמוך.
עבודה מעל מכשולים.
יכולת עבודה במקומות סגורים בלבד.

Dingli 0607

במת מספרים חשמלית
עובדת על משטחיציב ומאוזן.
נכנסת למקומות צרים

Dingli1412

במת מספרים חשמלית קטנה.
נכנסת למקומות צרים.
מיועדת לעבודות פנים, על משטח יציב ומאוזן

Dingli1212

במת מספרים חשמלית קטנה.
נכנסת למקומות צרים.
מיועדת לעבודות פנים, על משטח יציב ומאוזן

Dingli 1012

במת מספרים חשמלית קטנה.
נכנסת למקומות צרים.
מיועדת לעבודות פנים, על משטח יציב ומאוזן

GS-1432m

במת הרמה הידראולית דגם מספרים.
על 4 גלגלים (2 ממונעים חשמלי).
מרפסת נשלפת אורך 0.6 מ'.
לנסיעה על משטח ישר יציב בלבד