עקירת עצים

 

עקירת עצים מול כריתת עצים

 
כריתת עצים חותכת למעשה את העץ מהגזע שלו, ובכך מסיימת את חייו. עקירת עצים, לעומת זאת, מאפשרת העברה של העץ לאזור אחר, שכן מניחה הוצאה של העץ מהקרקע ביחד עם שורשיו. עם זאת, הרבה אנשים רואים שתי פעולות אלו כדומות מאוד משום שהעברה של עץ ממקום למקום עלולה שלא לעלות יפה, ולהביא הלכה למעשה לאותה תוצאה כמו כריתה.

שוני נוסף בין כריתה לעקירה נעוץ בכך שכריתה משאירה חלק של עץ בקרקע, ואילו עקירה מוציאה את העץ ללא שום "מזכרת" בשטח.
 
 

עקירת עצים מול החוק הישראלי

 
החוק הישראלי, כמו גם החוק התנ"כי, נותנים מקום של כבוד לעצים. הרבה מהעצים הצומחים בארץ נכנסים לרשימת "עצים מוגנים", האסורים לעקירה. בנוסף, חוק כריתת עצים אוסר על עקירת עצים בוגרים מבלי לקבל אישור מיוחד של פקיד היערות. במילים אחרות, מרבית עקירות העצים במדינת ישראל צריכות לעבור אישורים של הרשויות.

איסור עקירת העצים אינו גורף, שכן יכולים להיווצר מצבים בהם אין ברירה אלא לעקור את העץ ממקום שבו הוא מפריע לסביבה שלו. עצים גדולים במיוחד עלולים להוות הפרעה משמעותית וסיכון בטיחותי. אחרים צומחים פרא, ופוגעים בצמחיה בסביבתם. במקרים הללו, אין ברירה אלא לפנות לעקירת עצים. במצבים אלו, כשהעץ בריא ויכול להמשיך את חייו במקום אחר, טוב שיש אופציה של עקירה ולא רק כריתה של עץ.
 
 
עקירת עצים
 
 
 
מחפשים חברה לעקירת עצים?

חברת אופק מספקת לכם שירות איכותי בתחום עקירת עצים:

• ייעוץ בנוגע לאישורים הדרושים
• עקירת עצים מקצועית בידי איש מקצוע מוסמך
• שימוש במיטב המכשור, המאפשר ביצוע איכותי יותר של העבודה